Родителите на най-много 449 деца са отказали имунизацията им

Като основна причина за необхващане на подлежащите лица се посочва дългосрочната миграция на деца, включително и на родители

По данни от Националния център по обществено здраве и анализи, относителният дял на децата, необхванати, поради отказ на родител, със задължителни имунизации и реимунизации през 2017 г. е между 0,07 и 0,74 %, което е между 46 и 449 лица.