Шиндзо Абе: Курс към глобално процъфтяване

Срещата на Г-7, която ще се проведе на остров Исе-Шима от 26 до 27 май, ще се състои в преломен момент за страните от Голямата седморка и за целия свят.

Годината, която отмина след срещата на Г-7 в германския замък Елмау, светът преживя много изключително тревожни събития. В целия свят икономическите прогнози загубиха устойчивост и започнаха да се понижават. Природните катаклизми, задълбочаващият се конфликт в Сирия, положението на мигрантите и терористичните атентати в Европа също дадоха своя печален принос за засилването на нестабилността.

Лидерите на държавите от Голямата седморка – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и САЩ – трябва да представят ясна визия как трябва да се решат тези проблеми и да разработят мерките, с помощта на които „седморката“ и целия свят могат да се справят с негативните тенденции и да възстановят стабилността и растежа. Бих искал да отбележа, че ние ще се срещнем на остров Кишокоджима - „Острова на Мъдростта“

Членовете на Голямата седморка имат съществени предимства в борбата с негативните тенденции и утвърждаването на такива общи ценности, като свободата, демокрацията, върховенството на закона и уважението на човешките права. В центъра на обсъждане на срещата ще бъде въпросът за възстановяването на световната икономика, което може да се постигне по пътя на балансираното съчетаване на кредитно-паричната политика, ускоряването на структурните реформи и гъвкавата бюджетно-данъчна политика. Ние също така ще обсъдим възможностите за разрешаването на проблемите, съществуващи в ключови сфери, включително тероризма, проблема в инфраструктурата, световното здравеопазване и международното морско право.

Макар пред нас да стоят множество сложни въпроси, ние имаме и повод за надежда. Първо, ние наблюдаваме огромно търсене на инфраструктура на глобално равнище. Множество развиващи се страни могат да се концентрират върху повишаването на качеството и ремонта на остарелите инфраструктурни обекти, а също така създаването на по-екологично устойчива инфраструктура.

Що се отнася до предложенията, ние трябва да увеличим производителността. Ние трябва да започнем да залагаме основните на екологично-ориентирания растеж и да решим проблема със застаряващото население – с тези проблеми ще се сблъскат не само развитите държави. Ние ще се нуждаем от иновации във всички сфери, включително разширяване на използването на информационните технологии.

За да увеличим производителността, ние също така се нуждаем от намирането на начин да осигурим на всички хора възможности и силен стимул, за да работят в името на своето общество, независимо от пола, възрастта и физическото състояние. В Япония създаването на такова общество, в което жените ще могат пълноценно и изцяло да се изявят, се превърна в крайъгълен камък на моята вътрешна политика, и аз възнамерявам да обсъдя този въпрос на срещата.

Ако ние успеем хармонично да обединим факторите на търсене и предлагане, това ще ни позволи да постигнем икономически растеж тук и сега и да повишим вероятността от растеж в бъдеще. Срещата на Голямата седморка ще се превърне в идеална възможност още веднъж да заявим нашата привързаност към принципите на свободната търговия. Япония ще се обяви за ускорено влизане в сила и разширяване на списъка с участници на Договора за Трансатлантическо търговско партньорство и по-бързото сключване на търговски договор между Япония и ЕС.

Свободната и честна конкуренция трябва да се превърне в основа на това и на други споразумения. Аз предлагам на участниците в срещата на Голямата седморка да обсъдим стратегии, които ще ни позволят да убедим страните да не прибягваме към мерки, водещи до свръхпредлагане на пазарите, което на свой ред вреди на търговията. Ние трябва да разгледаме въпроса за излишното предложение на пазара на петролни продукти, стомана и други суровини, а също така нечестните пътища за защита на националната индустрия. Страните от Голямата седморка също така трябва да оглавят борбата срещу корупцията и да изработят мерки за борбата с неплащането на данъци.

Но мерките за възстановяването на глобалната икономика са недостатъчни в свят, дестабилизиран от тероризъм и въоръжен екстремизъм. Борбата с тероризма налага ние да отделяме по-голямо внимание върху помощта в развитието, позволяващи да се отстранят главните причини за тероризма, сред които могат да се посочат икономическата и социална криза, а също така отсъствието на възможности да се получи образование. Ние трябва да усилим подкрепата за развитието на стабилните и търпими общества в Близкия изток и по цял свят. Участници в срещата, която ще се състои тази седмица, ще разработят „План за действие на Голямата седморка за борба с тероризма и въоръжение екстремизъм“.

Глобалното здравеопазване е още един ключов фактор за осигуряване на процъфтяването на развиващите се и развитите страни. Ще призова лидерите на Голямата седморка да развиват системата на всеобщо медицинско застраховане и да се борят с кризите на здравеопазването.

Гаранциите за свобода на здравеопазването – това е необходимо условие за икономическия растеж, стабилността и мира. За съжаление, не всички страни признават това и ние наблюдаваме как някои от тях едностранно предприемат стъпки, подкопаващи върховенството на закона по море, променящи статуквото и водещи до увеличаване на международното напрежение. Основавайки се на Декларацията на министрите на външните работи на Голямата седморка за морската сигурност, приета в Хирошима през април, призовавам лидерите на Голямата седморка да се обявят в подкрепа на принципа на свободните и отворени морета.

Членовете на Голямата седморка са движеща сила на мира и процъфтяването не само заради размера на своите икономики, но и благодарение на своите общи ценности. В днешните неспокойни времена на мен се падна честта да бъда председател на срещата на Голямата седморка и да ръководя хода на дискусиите. За това заедно с моите колеги ще работя за насочването на света по пътя, водещ към процъфтяване. /БГНЕС

------------

Шиндзо Абе, министър-председател на Япония. Статията е публикувана в „Уолстрийт джърнъл“.