Проф. Ганчо Ганчев: България се нуждае от ясна нова финансова политика

Политика, която преобладава през последните 20 години, води България до задънена улица.

Ние продължаваме да бъдем най-бедната страна в Европейския съюз с бавен икономически растеж. Макар и според последните данни на Евростат да сме на второ място по икономически ръст, това няма значение, защото растежът ни е бавен и се нуждае от съществено ускоряване. Нуждаем се също така и от ускоряване на самия процес на доближаване към по-развитите страни, който очевидно не може да стане при сегашния много нисък дял на държавните разходи, плоско данъчно облагане, пасивна фискална политика.

Трябва да има промени в плоския данък, но тъй като те са съществени и засягат интересите на големи групи хора, партиите, които биха искали да направят подобно нещо, трябва да получат подкрепа на избори. Тези, които искат да сменят плоския данък с прогресивен, трябва да отидат на избори с ясна програма, с ясна информация за хората, че прогресивното данъчно облагане ще постави определени слоеве в друго положение. Това ще бъде една социална политика, която е необходима за икономическото съживяване на страната. При положение, че се получи такава подкрепа, тогава вече може да се провежда и подобна политика.

Ние се нуждаем от повече пари и за насърчаване на икономическото развитие, и за социални разходи. Имаме Закон за публичните финанси, който изисква много нисък дял на държавните разходи към БВП. Това не отговаря на потребностите на България. Всички основни сектори – образование, здравеопазване, пенсионна система – са недофинансирани. Като дял от БВП заемат много по-ниски проценти, отколкото във всички останали европейски страни. Очевидно е, че тази политика е несъстоятелна в дългосрочен план. Ние не можем да имаме параметри на основните политики, които съществено се отличават от всички останали държави в Евросъюза. Това няма как да ни направи нормални партньори.

Това, което на първо място трябва да решим, за да оцелеем като държава, е преодоляването на демографската криза, което може да стане само с икономически инструменти. Това означава политика, която да позволи възпроизвеждането на българската нация, която политика в крайна сметка се свежда до едно по-ускорено развитие – по-интензивен инвестиционен процес - това не може да стане без по-активна фискална и монетарна политика. /БГНЕС

--------------

Проф. Ганчо Ганчев, икономист, декан на Стопански факултет в Югозападния университет.