Инж. Иржи Ржезничек: За „КОРАДО-България” 2016 г. бе успешна, целта - да сме сред 10-те световни лидери в бранша

За „КОРАДО-България” 2016 г. беше изключително успешна за дружеството. Това заяви инж. Иржи Ржезничек, изпълнителен директор и председател на УС на компанията на брифинг, посветен на отчета за миналата година и на тенденциите за развитие.

Спрямо 2015 г. ръстът на общите продажби за годината е 20%, ръстът на производството - 8.5%, ръстът на печалбата – 51%, а приходите са нараснали с 18.6%, уточни той.

С решение на УС ще бъде разпределена почти 80% от годишната печалба във вид на дивидент.

Ние постигнахме много добри финансови резултати за годината с нетна печалба от дейността 2 927 хил. лева, въпреки трудните икономически условия и постоянно повишаващите се цени на основните материали, използвани в производството, продължи инж. Ржезничек.

Тези резултати показват устойчивост в развитието на дружеството и утвърждаваща се тенденция за постоянно усъвършенстване, каза той. През 2016 г., в изпълнение на инвестиционна програма за 25 милиона лева, съфинансирана от Корадо груп, “КОРАДО-България” АД продължи капиталовите инвестиции в закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на тръбни отоплителни тела и първи етап на саниране на производствените корпуси, инвестирайки 4 милиона лева. Качеството на произвежданите изделия е нашият основен приоритет и ние продължаваме да осигуряваме пълно съответствие с българското и европейското законодателство по отношение на параметрите за качество, подчерта инж. Ржезничек. Сериозен напредък отбелязваме в областта на екологията и по-специално по отношение намаляването на вредните емисии и използването на устойчива енергия. Вярвам, че отличната работа и напредъкът във всички аспекти на дейността на „КОРАДО-България” АД, включително подобряването на продуктите, които предоставяме на клиентите, ще ни доближи до целта да позиционираме фирмата сред 10-те световни лидери в бранша, каза председателят на УС. Със задоволство може да се отбележи, че нивото на удовлетвореност на клиентите ни се повишава всяка година и ние сме стабилни и подготвени да посрещнем всички бъдещи предизвикателства и да отговорим на очакванията на нашите акционери, като изпълним една още по-успешна година, смята той.

През 2016 година дружеството е произвело 433 008 броя панелни радиатори за водно отопление, което е 8.53% повече в сравнение с 2015 г. ръководството прилага подходяща маркетингова стратегия за запазване на дела на съществуващите пазари, за развитие на производството и запазване на работните места в дружеството.

През месец април 2016 година бе пусната в експлоатация и новата линия за производство на тръбни отоплителни тела. До края на изминалата година са произведени 50 897 броя от тези тела. “КОРАДО-България” АД осъществява продажби както на продукти собствено производство, така и на стоки, закупени от Корадо груп за допълване на асортимента от изделия за отопление. През 2016 г. “КОРАДО-България” АД отчита повишение на продажбите спрямо 2015 г. ръстът на общите продажби за годината е 20%, като повишението в продажбите към Чехия е 43%, резултат от новостартираното в началото на 2016 г. производство на тръбни радиатори за баня.

Продажбите на територията на страната са в размер на 16 305 бр. отоплителни тела, собствено производство и стоки закупени от Корадо груп, които съставят 3% дял от общите продажби на дружеството. Отчита се спад на продажбите от 5,5 % спрямо предходната 2015 г. Към страни партньори от ЕС са реализирани 409 602 бр. отоплителни тела, собствено производство и стоки закупени от Корадо груп, а в държави извън общността 60 275 бр. През 2016 г. “КОРАДО-България” АД разширява портфолиото на своите клиенти и увеличава директните доставки с нови партньори във Франция и Унгария.

В областта на изследователската и развойна дейност на дружеството най-важна част е продължаващото ползотворно сътрудничество с дружеството майка. Резултат от това сътрудничество е реализираният проект, насочен към намаляване на разходите за поддръжка и подобряване на ефективността на производство, подобряване на качеството и удовлетворяване на изискванията на клиентите към произвежданите продукти. През 2016 г. приключи успешно и втората фаза от инвестиционната програма – инсталираната линия за производство на тръбни отоплителни тела на стойност 4 млн. лева беше пусната в действие през м. април и вече работи с пълния си капацитет. През 2016 г. на тази линия са произведени 50 897 броя тръбни отоплителни тела.

Дружеството работи активно за опазването на околната среда във всичките й аспекти. Дейността на дружеството е съобразена с националната политика по околна среда, отразяваща принципите и директивите на ЕС и свързаните с това дейности, които са в основата на действащото българско законодателство в областта на околната среда.

Основните процеси в областта на управление на човешките ресурси през 2016 година бяха насочени към повишаване на качеството на кадровия потенциал на предприятието като основен ресурс за постигане на поставените цели и повишаване на ефективността. Към 31.12.2016 г. средно списъчният брой на персонала на “КОРАДО-България” АД е 235 души, от които 41 жени. През 2016 година бяха организирани професионални обучения, езиково обучение, участия в професионални курсове и семинари на различна тематика.

В сравнение с 2014 г., когато започнахме да изплащаме дивидент, резултатът се е удвоил, посочи в презентацията си Войтех Чамек, главен изпълнителен директор на Корадо Груп. В нашия бранш събитията се развиват взривно и в крайна сметка ще оцелеят най-добрите, смята той. На базата на постигнатото можем да кажем, че ще сме сред онези, които ще оцелеят, изрази увереност Чамек. Но след 2-3 г. вече ще има недостиг на капацитет и за да се запази конкурентноспособността ще се наложат допълнителни инвестиции , а ние вече се подготвяме за този етап, каза той.

Стигнали сме до ситуация, при която търсенето на акции на „КОРАДО- България” надвишава предлагането, съобщи главният изпълнителен директор на Корадо Груп. Ще предложим преференциални акции, за да задоволим търсенето, обеща той. В българското законодателство е пред приемане законът, който позволява междинно разпределение на дивиденти и това е добро като очакване, уточни Чамек.

Корадо Груп разширява продуктовото портфолио - преди две години решихме да предлагаме цялостни отоплителни решения за сгради, посочи изпълнителният директор „Продажби и маркетинг” на Корадо Груп Алес Зоухар. В момента има промени в европейското законодателство - Директива за енергийна ефективност, и ние с нашите решения искаме да бъдем подготвени, когато правилата от нея станат задължителни. Тогава ще имаме предимство пред нашите конкуренти, категоричен бе Зоухар. Той се спря и на широката гама продукти на компанията, включително и върху все по-увеличаващата се гама от дизайнерски радиатори за по-изискания вкус на потребителите.

По отношение на равнището на разпределение на печалбата - с решение на УС ще разпределим почти 80% от годишната печалба във вид на дивидент, заяви Томаш Коллерт, председател на Надзорния съвет на „КОРАДО - България”. Възвръщаемостта на инвестицията е над 10%, уточни той. /БГНЕС