ВСС е против бюджета на Горанов за 2016 г.

ВСС изразяват своето категорично и ясно несъгласие с бюджет 2016.
ВСС изразяват своето категорично и ясно несъгласие с бюджет 2016. / БГНЕС

Очакваме този наш дебат за бюджета на съдебната власт да не е пререшен с този законопроект. И наистина да се осъзнае необходимостта, че, ако искаме да имаме една стабилна и правова държава трябва самите институции да спазват законите и особено тези, които те самите са създали.

Това каза представляващият ВСС Соня Найденова след извънредното заседание на ВСС, на което кадровиците в съдебната система обсъждаха проекта за бюджет на съдебната власт за съдебната власт за 2016 г., предаде репортер на БГНЕС.

С молба за становище, той изпратен на ВСС вчера от Финансовото министерство. След около 2-часови обсъждания днес, ВСС все решение, което ще изправи към МС с категоричната си позиция. Първо, че не е спазена бюджетната процедура, т.е. не са спазени сроковете за съгласуване, което отнело на ВСС възможността да направи изключително задълбочена и детайлна обосновка по предложенията за бюджета. На второ място изразяват принципното си и остро несъгласие с изготвения проект за финансовите параметри на бюджета на съдебната власт за 2016 г., - те се разминават с предложенията на ВСС от юли където той е за малко над 542 млн. лв., а МФ предлага приблизително 473 млн. лв.

ВСС изразяват и своето категорично и ясно несъгласие с предвидената промяна, която се прави с преходните и заключителни – така, че най-ниската заплата за съдия, прокурор или следовател в системата да може да се определя всяка година с Закона за бюджета за следващата година. „Смятаме, че по този начин, така предложената разпоредба на параграф 2 влиза в остро противоречие с разпоредбата на чл. 117 от конституцията, тъй като механизма на формиране на възнагражденията на магистратите е създаден именно, за да гарантира независимостта не само на бюджета на съдебната власт,а и на съдебната власт като цяло и по този начин да гарантира и независимо правораздаване”, обясни Найденова.

В МС и НС ще бъдат изпратени и всички становища, декларации, обръщения, отворени писма на магистрати и служители от страната, които са взели отношение по този въпрос. В четвъртък следобед ще има нова среща на представители на съдебната власт с министъра на финансите Владислав Горанов.

Тези наши съображения относно нарушаване не само на конституционни принципи, но и на международно установени стандарти в становища на редица европейски институции да бъдат адресирани към тях, за да могат и те да вземат становище дали с този законопроект конкретно се нарушават установени международни принципи, гарантиращи независимостта на съдебната власт. Това е Комитета на министрите на Съвета на Европа, Веницианската комисия, консултативният съвет на европейските съдии, консултативен съвет на европейските прокурори, както и европейската мрежа на съдебните съвети и ЕК, чрез представителството на ЕК в България.

БГНЕС припомня, че преди това днес от съсловните организации на съдии, прокурори и следователи също отхварлиха проектобюджета в частта му за съдебната власт. /БГНЕС