Журналистите имаме отговорността да пазим интереса на 1 194 454 деца
Журналистите имаме отговорността да пазим интереса на 1 194 454 деца / БГНЕС
ДАЗД обучава журналисти как да пазят достойнството на децата в медиите

Как да отразяваме децата в медиите и да пазим достойнството им. На това Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ България, Асоциацията на европейските журналисти и Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" обучават журналисти в рамките на два дни.

„Искаме да помогнем и да покажем варианти на журналистите как най-правилно би трябвало да реагират, за да могат да гарантират правата на децата, когато отразяват случаи на деца в медиите. Ние сме свидетели на отразяване на случаи на деца в медиите, когато журналисти, а може би и техните редактори и продуценти, понякога не си дават сметка за неблагоприятните ефекти, които се получават от тяхната намеса. Това, което движи журналиста е как да отрази събитието, дали това има значение за общественото мнение, интересува ли се обществото от този въпрос. За нас хората, които се занимаваме с децата най-важно е как да бъде защитен най-добрият интерес на детето”, каза за БГНЕС Радиона Никова, която е директор на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо планиране и координация” в ДАЗД.

Никова коментира, че т.нар. „замазване на лицето” на детето в ефир не е достатъчно, както и че не е етично в репортажите да бива наричано жертва. „Може да закрием лицето на детето, но когато дадем цялата съпътстваща информация – в кой град се намира, в кой блок, в кое училище е, това дете е разпознаваемо. Трябва да си даваме сметка, че ако ние дадем всички тези данни, това дете може да се превърне втори път в жертва на насилие, т.е. то отново ще съпреживява тези неприятни ефекти”, обясни Радиона Никова.

През първия ден на семинара на ДАЗД присъстващите журналисти се запознаха с Пътеводителя за етично отразяване на деца в медиите, разработен от УНИЦЕФ и Асоциацията на Европейските журналисти. Той съдържа практически и юридически съвети как да се отразяват събития с участието на деца. Водещата на новините на Българската национална телевизия Надя Обретенова води днешното обучение и каза, че журналистите имаме отговорността да пазим интереса на 1 194 454 деца, които съставляват 17% от населението на България. Тя посочи грешките, които допускат журналистите когато герои в репортажите им са деца.

 ДАЗД обучава журналисти как да пазят достойнството на децата в медиите
ДАЗД обучава журналисти как да пазят достойнството на децата в медиите / БГНЕС

„Трудно се сещаме и не го практикуваме често в работата си, че не се поставяме на мястото на децата. Забравяме, че децата са като нас възрастните. Те имат своите очаквания, своите представи, нагласи към живота. Ние подхождаме към тях леконравно, понякога със снихождение, понякога имаме неочаквани представи затова къде те живеят, с какво се занимават. Понякога като репортери се опитваме да направим своя репортаж, който да предизвика сензация, да привлече широк зрителски интерес. Но не си даваме сметка, че го правим на гърба на децата и може да им нанесем непоправими щети с това”, заяви Обретенова.

Тя каза, че за етичното отразяване на децата в медиите трябва да се поставяме на тяхното място и да си задаваме въпроси като: „Защо децата са обект на моя репортаж? С какво аз мога да им помогна? Как трябва да покажа техните достойнства и техните проблеми”.

„Етичните норми не трябва да прескачаме като хора. Как си представяте, че ще се почувства едно дете, ако го наречем хлапе, малчуган? Не е ли по-добре да го наречем тийнейджър, младеж, ученик? Задавайки си тези въпроси става ясно как е добре да говорим за децата”, подчерта водещата.

Обретенова добави, че много е важно репортажите така да се правят, че след години да не злепоставят хората, които като деца са влезли в окото на камерата, както и че е важно журналистите да бъдат максимално пестеливи по отношение на информацията, която може да разкрие самоличността на субекта.

По време на обучението Симона Велева запозна журналистите и с юридическата страна на проблема.

„Децата трябва да бъдат третирани като личности. Те имат право да изразяват своето мнение, да търсят и получават информация. Важно е да се иска съгласието на родителя, настойника, попечителя и най-важното и мнението на самото дете”, обясни Велева.

Според нея не е етично, закривайки лицето на децата да се изписват имената, годините и откъде е. На въпрос дали често, за да се изпълнят всички изисквания, журналистите не са принудени да изкривяват информацията, юристът каза, че това не бива да се допуска. „Много е важно да се даде точна, достоверна и проверена информация, така че да не се пораждат въпроси у зрителя. Точно на това обучение показваме различни техники как да бъде представено дете и в каква светлина като има значение какъв е репортажът”, уточни юристът.

Вторият ден от обучението е посветен на превенцията от сексуална злоупотреба с деца и спецификата при медийното отразяване на подобни случаи. /БГНЕС