Захариева: Промените в Закона за съдебната власт ще подобрят работата на ВСС

Част от промените са свързани с разделянето на ВСС на две колегии.
Част от промените са свързани с разделянето на ВСС на две колегии. / БГНЕС

Министерски съвет (МС) одобри решение, с което внася в парламента Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се отразяват на законодателно ниво направените изменения в конституцията, предаде репортер на БГНЕС.

Убедена съм, че това изменение ще подобри работата на ВСС, каза от своя страна правосъдният министър Екатерина Захариева. Тя поясни, че част от промените са свързани с разделянето на ВСС на две колегии, с ясно разписани правомощия между колегиите и пленума. „Нещо изключително важно тук е предвиждането на квалифицирано мнозинство в двете колегии при взимане на решения от кадрови характер-назначения, дисциплинарни производства, кариерно израстване и конкурси. Предвидено е с не по-малко от 8 от членовете на съдийската квота и 6 от прокурорската да се приема решението”, каза Захариева и уточни, че така се гарантира, че само парламентарната квота няма да може сама да взима такива решения. По нейни думи така се изпълнява и препоръката на Венецианската комисия и се отговаря на критиките, че с промените в конституцията не се е дало достатъчно гаранция, че съдии, избирани от съдии ще имат основната тежест при взимането на кадровите решения.

Освен това се въвежда изрична забрана за въздържане от гласуване във ВСС. „До момента много често без аргументи за или против, се гласуваше въздържал се и така се блокираха много важни решения във ВСС. Така всеки ще носи отговорност за или против дадено решение. Изрично е записано, че решенията трябва да са мотивирани. Когато гласуваш против трябва да имаш отрицателно изказване, което ще се счита за мотиви за отрицателния вот. Изрично е предвиден текст, който гласи, че немотивирани актове се отменят само на това основание от ВАС”, поясни министърът на правосъдието.

Като много съществено изменение, Захариева открои, това за прекия избор на членовете на ВСС. „Това са иска от много години, до момента се избираха с делегатски събрания. Сега всеки магистрат ще може да номинира кандидат за член на ВСС. Всеки ще гласува за номинираните кандидати. Предвидено е процедурата да започва много по-рано, преди изтичането на мандата. Едната от причините за това е, за да може при изтичането на мандата да има функциониращ нов ВСС”, коментира тя.

Според Захариева има достатъчно ранно обявяване на кандидатите, за да може магистратите и обществото да се запознае с тях и те могат да представят концепция и да отговарят на всички въпроси. Освен това е предвидена и възможност за оспорване на решенията за избор на Изборната комисия пред смесен състав-3 съдии от ВКС, 2 съдии от ВАС с еднодистанционно производство.

Не на последно място в Комисията по атестиране и конкурси ще се включват и действащи магистрати с ранг съдии във ВКС и ВАС, прокурори и следователи на ниво ВАП, ВКП и Национална следствена служба, а не само членове на ВСС.

Относно това дали е включила в промените предложението на членовете на ВСС да могат да продължат да изпълняват правомощията си до конституирането на нов състав, Екатерина Захариева поясни, че такова предложение е било направено в официалното становище на ВСС, но не е прието, защото е противоконституционно. „Има няколко решения на Конституционния съд, които подчертават, че конституционно определен мандат не може да се удължава със закон. Затова сме предвидили достатъчно дълги срокове за започване на процедурата така, че да не се блокира работата после-не по-рано от 8 месеца и не по-късно от 6. Шест месеца е предостатъчно време, за да се проведат избори на около 5000-6000 души”, убедена е Захариева.

Във връзка с предложението членовете на ВСС да имат достъп до класифицирана информация, тя поясни, че наистина такова предложение е било направено вчера, но то не е било направено в работните групи и не е било обсъждано на съвет. „Не е съгласувано с институцията нямаше как да бъде подкрепено на този етап. Във второто изменение на Закона за съдебната власт, което ще бъде внесено до края на април се поставя този въпрос и да се обсъди с всички. Има резон да се приеме такова решение, но нямаше как несъгласувано да се приеме сега”, подчерта още Екатерина Захариева. /БГНЕС