С промени в Закона за чужденците, държавата силно затяга контрола върху чужденците у нас

С промените на практика се урежда юридически и създаването на т.нар. “горещи точки” за мигранти.
С промените на практика се урежда юридически и създаването на т.нар. “горещи точки” за мигранти. / БГНЕС

Министерството на външните работи публикува за обществено обсъждане предложения за промени в Закона за чужденците, които сериозно ще ограничат дългосрочния достъп на граждани на държави извън ЕС до страната.

Поправките в Закона за чужденците засягат и засиления мигрантски поток към Европа, предаде репортер на БГНЕС.

С промените на практика се урежда юридически и създаването на т.нар. “горещи точки” за мигранти, които подлежат на връщане в държава на произход или в страната, от която са влезли на територията на страната. Засилен ще е контролът и върху членовете на семейства на чужди дипломати у нас.

Със законопроекта се обръща специално внимание на разпоредбите, които уреждат снемането на биометрични данни и издаването на карти, удостоверяващи привилегиите и имунитетите, и разрешенията за пребиваване на лица - членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в България, както и на членовете на техните семейства. “Предвидено е създаването на електронен регистър в Министерството на външните работи на издадените карти на членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства. За регистрацията ще бъдат уведомявани Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите /с оглед освобождаването от данъчни задължения/ и Държавна агенция “Национална сигурност”, пише в мотивите към предложения законопроект.

Занапред държавата ще въведе сериозни рестрикции и за тези чужденци, които са сключили граждански брак с български граждани извън територията на страната и искат да посетят или установят в България на това основание. “Създава се изрична правна уредба по отношение представяните пред службите за контрол на чужденците документи, съставени в чужбина и удостоверяващи семейни връзки, като се въвежда изискването те да са признати или допуснати за изпълнение по българското право. Това предложение е мотивирано от доста противоречивата практика при представяне на такива документи пред българските държавни структури и има за цел да създаде предпоставки за въвеждане на някакви първоначални основни изисквания в тази сфера, като тези разпоредби по-нататък бъдат доразвити при следващи законодателни промени”, гласят още от мотивите към ЗИД на Закона за чужденците.

Европа вече ни предупреждава, че мигрантите могат да се насочат към България.
Европа вече ни предупреждава, че мигрантите могат да се насочат към България. / БГНЕС

Законопроектът предлага завишаване на критериите за получаване на статут за дългосрочно пребиваване за лица, които развиват бизнес и са открили работни места в България, както и за представители на чуждестранни търговски дружества. “За тях се предвижда извършване на предварителна проверка относно действителната дейност на дружеството в чужбина, наличието на оборот и произхода на капиталите. По този начин ще се намали възможността от злоупотреба с правата, които законът дава на чужденците, желаещи да се установят трайно в страната”, аргументират се авторите на законопроекта от МВнР.

Засиленият мигрантски поток към страната е мотив и за ред други нововъведения. Едно от нововъведенията на практика дава и юридическата рамка на т.нар. “горещи точки”. С проекта се въвежда и нова обезпечителна мярка с временен характер, а именно „краткосрочно настаняване” в обособено за тази цел звено на специален дом за настаняване на чужденци. По този начин се прави ясно разграничение с оглед целите, с които се настаняват чужденци в специалните домове на Дирекция „Миграция”, като в звено на специален дом ще могат да се настаняват чужденци за провеждане на действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност и за преценка на последващите административни мерки, които следва да се наложат или предприемат, а в специален дом – за връщане. /БГНЕС