Енергийният пазар няма да се либерализира, преди да бъдат защитени уязвимите потребители

На първо място, трябва да е налице работеща електроенергийна борса.
На първо място, трябва да е налице работеща електроенергийна борса. / БГНЕС

Пълната либерализация на енергийния пазар е процес, каза днес в Пловдив министърът на енергетиката Теменужка Петкова, това не е еднократно действие, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Не можем да кажем, че сега от 1 януари е либерализиран енергийният пазар. Това е процес, който продължава доста дълго време. Към настоящия момент големите предприятия, големите фирми, които са на високо напрежение, всъщност са вече на свободния пазар. Това, което предстои да се случи в следващи месеци, е да бъде либерализиран напълно енергийният пазар така, че и битовите потребители и фирмите на средно и ниско напрежение да излязат на свободния пазар. За да се случи това, трябва да се случат преди това няколко много важни неща.

На първо място, трябва да е налице работеща електроенергийна борса. От 19 януари Българската независима електроенергийна борса вече работи, налице са реални сделки, налице е реална борсова търговия и цената на електрическата енергия на борсата се определя единствено и само от търсенето и предлагането. Това е първата и задължителна крачка, която ние трябва да направим и направихме през тази година, за да можем да тръгнем към процеса на пълна либерализация на електроенергийния пазар.

Вторият много важен момент, който трябва да се случи, каза министър Петкова, е да изберем модела- как ще стане този преход към пълна либерализация. За тази цел ние имаме сключен договор със Световната банка, които ни консултират и от тях очакваме да ни предложат модел. Този модел трябва да отразява спецификите на нашия пазар и в същото време да вземе най- доброто като опит на съседни страни, членки на Европейския съюз. До края на месец април ще разполагаме с този финален доклад на Световната банка и ще имаме яснота за модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар.

Другата много важна мярка, която трябва да се случи и без която няма да бъде освободен на практика пазарът, е да се помисли за уязвимите потребители- хората, които могат да бъдат определени като енергийно бедни. Изключително важна тема, подчерта министър Петкова и каза, е се работи много активно в тази посока. „ Искам да успокоя българските граждани, че нищо няма да се случи, преди ние да сме разработили механизма за защита на уязвимите потребители, преди да имаме критерии как ще бъдат определени те и преди да сме разработили мерките за тяхната защита. В тази връзка Министерството на енергетиката направихме една съвместна работна група с Главна дирекция „Енергетика” на Европейската комисия, която се занимава точно с този процес, свързан с определянето на уязвимите потребители, с дефинирането и много точните критерии, по които да ги определим , за да не се получи така лица, които на практика не попадат в тази категория, да се възползват от това право. В същото време да останат такива потребители, които де факто са уязвими, да останат извън борда.

Това са основните теми, по които ние работим и мерките за защита на потребителите също ги разработваме с нашите колеги от Главна дирекция „ Енергетика” в Европейската комисия. Министър Петкова каза, че този процес трябва да приключи с резултати до края на месец април тази година, тогава трябва да има пълна яснота как ще се определят уязвимите потребители и какви мерки трябва да бъдат предприети, за да бъдат защитени ти при освобождаването на пазара.

За новата цена на тока, министър Петкова каза: „Първо има ценово решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, което е в сила до 30 юни 2016 година. Дотогава абсолютно нищо няма да се случи. Вероятно ще се случат нещата плавно, поетапно в следващи периоди. Но пълното освобождаване на електроенергийния пазар ще стане поетапно.

Министър Петкова даде пример със съседна Румъния, където пълната либерализация на пазара е вече факт четвърта година. Но крайното освобождаване на пазара, тоест излизането извън регулирани цени, ще се извърши през 2017-та по отношение на електрическата енергия и – по отношение на газа- през 2020 година. В работната група, определяща критериите за уязвими потребители, участват и експерти от Министерството на труда и социалната политика, от Агенцията за социално подпомагане, от Комисията за енергийно и водно регулиране. Днес министър Петкова е провела среща на тази тема и с омбудсмана на страната Мая Манолова. Тя разчита на подкрепата и съдействието на всички институции, които имат отношение към този процес и увери, че българските потребители могат да бъдат спокойни - че няма да се получат никакви сътресения във връзка с преминаването към либерализация на електроенергийния пазар.

От частните абонати не се искат никакви инвестиции във връзка с този процес, поясни самия механизъм министър Петкова. „Българските потребители трябва да бъдат спокойни, че за да смениш доставчика си, не се иска да платиш нищо. Няма опасност да останат българските потребители без електрозахранване, ако те не са избрали своя доставчик – просто могат да останат към настоящия”.

„Либерализацията не означава непременно поскъпване, каза още министър Петкова, хората не трябва да се плашат. Този процес е преминал през всички страни, членки на ЕС. Този процес ще мине и през България, защото ние сме една от малкото държави в ЕС, в които не е либерализиран електроенергийният пазар. Хората не бива да се притесняват, защото либерализация означава конкуренция, означава пазар. А всеки пазар, когато работи добре, винаги резултатът е по- добър. Когато има конкуренция, това означава, че всеки ще се стреми да предлага по-добри условия за потребителите, по- добри оферти и съответно- по- добра цена. /БГНЕС