МОСВ харчи милиони за външни услуги и консултанти

Милиони левове за външни услуги и консултанти е разходвало и договорило в последната половин година МОСВ, ръководено от Ивелина Василева..
Милиони левове за външни услуги и консултанти е разходвало и договорило в последната половин година МОСВ, ръководено от Ивелина Василева.. / БГНЕС

Милиони левове за външни услуги и консултанти е разходвало и договорило в последната половин година Министерството на околната среда и водите.

Това става ясно от преглед на обществените поръчки на ведомството, ръководено от Ивелина Василева, предаде репортер на БГНЕС.

Аутсорстването на различни дейности на външни изпълнители става на фона на щат от 435 души, които се водят на работа в МОСВ. Голяма част от средствата, които ведомството на екоминистъра Василева разходва за консултанти, са европейски, но има и такива, които са само за сметка на националния бюджет. При част от процедурите дори не е проведена обществена поръчка, а се е стигнало до директно възлагане.

391 150 лв., без ДДС, дава Министерството на околната среда и водите на юридическа кантора, която да извършва правни консултации за срок от една година. Договорът е сключен в средата на април 2016 г., като МОСВ се е възползвало от законовата възможност да избере адвокатската кантора, с която ще работи, чрез процедура на договаряне без обявление, т.е. с предизвестен победител.

Почти 20 000 лв., с ДДС е дало ведомството на Ивелина Василева за анализ на административния капацитет на чиновниците, които управляват европейската програма “Околна среда” през настоящия и през приключилия в края на 2015 г. програмен период.

На 20 май 2016 г. е сключен договор с фирма за подбор на персонал, която е наела шест лица, които ще извършват “технически дейности” по европейската програма до края на настоящата година. За целта МОСВ плаща 66 000 лв., без ДДС. Така на практика екоминистерството наема секретарки, без да разширява щата на самата администрация. Грубата сметка показва, че една “външна” секретарка на МОСВ, която ще работи по ОПОС 2014-2020 г., излиза по 1500 лв. на месец.

С много по-големи бюджети се оказват обществените поръчки, които МОСВ обявява за изработването на информационни системи или за други услуги, свързани с опазване на околната среда.

На 26 юни 2016 г. МОСВ сключва договор за замерване на емисиите на вредни вещества при изгарянето на местни въглища и брикети при битови отоплителни уреди. Срокът на изпълнение на договора е три месеца от датата на подписването му. Така се оказва, че МОСВ се интересува как се отразява на въздуха използването на въглища и брикети през месеците юли, август и септември, които по разбираеми причини се използват основно през периода декември - март. За “лятното” замерване ведомство плаща 43 000 лв., с ДДС или по 14 000 лева на месец.

На 20 юли 2016 г. МОСВ сключва договор с фирма, която трябва да осигури текуща поддръжка на информационната система за защитените зони от “Натура 2000”. Срокът на договора е двугодишен, а дължимата от екоминистерството сума възлиза на 132 000 лв., с ДДС. Изборът на изпълнител става чрез директно възлагане, тъй като при сключването на Споразумение за “Натура 2000” през 2012 г. е било договорено фирмата, която е разработила софтуера, да запази авторските си права и така да си гарантира абонаментна поддръжка докато МОСВ ползва въпросното приложение.

В момента ведомството на министър Ивелина Василева е пред финализиране на процедурата по избор на изпълнител на Електронна база данни – публичен регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал. Всички дейности трябва да се извършат за осем месеца, пише в документацията на поръчката, която е на стойност четвърт милион лева, без ДДС. Комисията от МОСВ вече е класирала две от три фирми, които са били допуснати до финалната фаза. Оказва се, че фирмата, която се готви да прибере 248 000 лв., без ДДС и ще прави публичен регистър няма дори работещ интернет-сайт, на който да е презентирала дейността си.

Междувременно в средата на юли МОСВ стартира публично състезание за избор на фирма, която трябва да “Разработи ръководство за прилагане на йерархията за отпадъците, в т.ч. при опасните отпадъци”. Според експертите от МОСВ това ръководство следва да се изготви за срок между шест и девет месеца и стойността му трябва да е 90 000 лв., без ДДС.

Малко повече – 130 000 лв., без ДДС, МОСВ се е приготвило да даде и за “Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването”. Дейностите по поръчката трябва да са приключили до 25 ноември, пише в документацията. Срокът за подаване на документи е изтекъл преди две седмици.

В края на юли е изтекъл срокът и за “Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”. Стойността на тази поръчка е 300 000 лв., без ДДС. Всички дейности трябва да са приключили осем месеца след възлагането на поръчката, става ясно от документацията.

Несъмнено най-голям интерес представлява обществената поръчка, която МОСВ е обявило през април тази година. Тя се отнася до Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър като част от Национална система за управление на водите в реално време. От документацията става ясно, че към момента има съществуваща система за наблюдение на водите на река Искър, която трябва да се оптимизира. Проектът е мащабен и включва изграждането на редица модули за следене на водите в реално време, както и център за управление и др. Максималният срок за изпълнение е година и половина. Сериозна е и сумата, която ще плати МОСВ – 4,5 млн. лв., без ДДС. В сряда двата допуснати консорциума, които са кандидатствали трябва да са представили финансовите параметри на офертите в МОСВ. Финансирането на проекта е с европейски средства.

Отговорност за изброените процедури са се нагърбили да носят заместник-министрите на околната среда и водите, както и главният секретар на МОСВ, чийто подписи са положени под документациите за милиони левове. /БГНЕС