Акад. Юлиан Ревалски е новият председател на БАН

Акад. Юлиан Ревалски е новият председател на БАН
Акад. Юлиан Ревалски е новият председател на БАН / БГНЕС

Общото събрание на Българската академия на науките избра акад. Юлиан Ревалски за председател на академията, предаде репортер на БГНЕС.

Според Устава на БАН изборът в Общото събрание е с тайно гласуване и с мнозинство поне 50+1 от списъчния състав на събранието. Математикът акад. Ревалски получи 57 гласа „за”.

Преди да бъде избран за поста на настоящия акад. Стефан Воденичаров, акад. Ревалски заяви пред БГНЕС, че основният акцент в неговата програма е запазване и по-нататъшно устойчиво развитие на научния потенциал в БАН, който е най-ценният продукт на Академията.

„Първите стъпки са свързани с недофинансирането на Академията, свързани с публичното и непубличното финансиране. Става въпрос не само за заплатите на служителите и научните работници в Академията, а за подобряване на условията на труд като цяло, поддържането на инфраструктурата и осигуряване на устойчиво развитие на научните изследвания. Това е един цялостен и сложен въпрос, свързан с финансирането на науката”, категоричен бе акад. Ревалски.

Той обясни, че първите му стъпки ще бъдат контакти с Комисията по наука и образование в Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси, както и с Министерство на образованието и науката. „Заедно с тях да начертаем първите мерки, които ще подпомогнат по-нататъшното дофинансиране на БАН, за да може тя да функционира нормално. Иначе няма да успеем. Има и много други неща, които могат да се направят в последствие, свързани с дългосрочни и краткосрочни политики”, каза той.

Междувременно депутатите гласуваха за предложението да бъдат отпуснати допълнително 10 млн. лв. за БАН и 500 хил. лв. за СУ „Св.Климент Охридски” по време на второто четене на Бюджет 2017 г. Парите ще отидат предимно за подпомагане на младите учени и докторанти в БАН, за което българските учени отдавна настояват. В БАН те са 600 души и ръководството среща голяма трудност да ги задържи на научна работа, заради срамно ниските им заплати.

Юлиан Ревалски е роден на 27 февруари 1956 г. в гр. Симитли, Благоевградско. Завършил е математика в СУ, доктор на математическите науки (1997 г.), професор (2001), чл.-кореспондент (2008) и академик (2015). Работил е в научен институт по икономика и организация на машиностроенето, а от 1986 г. е в БАН. Бил е зам.-директор и от 2012 г. е директор на Института по математика и информатика (ИМИ).

Научните му занимания са в областта на изследването на операциите, функционалния анализ и общата топология. Има 55 научни публикации, цитирани над 500 пъти, като над 480 пъти - от чуждестранни автори. Той е ръководител на 5 научни проекта с финансиране от научния фонд на МОН и на 7 проекта е координатор в последните 5 години. Участва в 6 международни проекта, както и в приложни разработки по договор с наши и чужди предприятия. Преподава в СУ. Бил е гост-изследовател и гост-преподавател в общо 14 университета и институти в Италия, Канада, Гърция, Германия, Франция, Чили, Перу, Куба. Участва в редколегиите на български и чуждестранни математически списания, член на Съюза на математиците, Съюза на учените в България и на Американското математическо общество.

За председателския пост в БАН акад. Юлиан Ревалски е предложен от 52-ма академици и от ИМИ при БАН. /БГНЕС